Творення людини – це найвища напруга всіх духовних сил: це і життєва мудрість,
і майстерність, і мистецтво. (В.Сухомлинський)

Выпускник нашей школы

 

 

Випускник нашої школи має бути:
 
1. Інтелектуально розвинена особистість: - на достатньому та високому рівнях володіє програмовим матеріалом загальноосвітньої школи;
- має уявлення про сучасні досягнення науки та техніки; - стежить за перебігом подій в країні та світі;
- має власну систему організації навчання;
- постійно розширює свій кругозір за рахунок зовнішніх джерел.
 
2. Професійно орієнтована особистість:
- раціонально підходить до власних здібностей ,умінь, навичок та інтересів;
- має чіткі уявлення про подальше навчання;
- ретельно працює над усуненням браку певних знань, недоліків або вад характеру;
 
3.Особистість з виробленою множеною життєвих цінностей :
- має чітку систему вироблених життєвих пріоритетів та принципів; - прагне об'єктивно аналізувати навколишню дійсність;
- має власну систему саморозвитку та досягнення життєвих цілей;
- поважає та шанує культуру та традиції свого народу.
 
4. Захисник Природи:
- має уявлення про сучасний екологічний стан навколишнього середовища. - володіє засобами благоустрію території;
- вміє бережно ставитись до природи;
- має уявлення про глобальні проблеми людства
 
5. Особистість підготовлена до самовизначення та самореалізації:
- оцінює явища навколишнього життя, поведінку свою і оточуючих;
- володіє засобами самоповаги і самоствердження;
- володіє засобами захисту себе від несправедливості;
- має уявлення про сутність дорослої людини і сутність сімї;
- вміє об'єктивно оцінювати себе. Контролювати свої вчинки;
- вміє цілеспрямовано обирати заняття, що відповідають особистим інтересам.


 

 

 
   
 


___________