Творення людини – це найвища напруга всіх духовних сил: це і життєва мудрість,
і майстерність, і мистецтво. (В.Сухомлинський)

Права и обязанности учащихся.

Законом України "Про освіту" та іншими законами та нормативними документами встановлюються права та обов'язки учнів та вчителів. Дотримуючись їх, можна досягти врегулювання частих конфліктів між цими сторонами та дотримання і контролю закону з обох сторін.

 

Права учнів

 

• Право обирати профіль навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття; вносити пропозиції з питань організації та умов навчально-виховного процесу, відпочинку, побуту учнів;

 

• Користуватися навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

 

• На захист від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

 

• Оскаржити у разі незгоди четвертну, річну, підсумкову оцінку до ради освітнього закладу у місячний термін і скласти екзамени з відповідного предмета;

 

• Участь у юнацьких та молодіжних організаціях;

 

• Брати участь у науково-дослідній, конструкторській, експериментальній чи інших видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставах;

 

• Особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні навчального закладу.

 

Обов'язки учнів

 

• Дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;

 

• Систематично і глибоко оволодіти знанням, підвищувати загальнокультурний рівень;

 

• Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, підтримувати навчальну дисципліну;

 

• Бережливо ставитись до майна закладу освіти;

 

• Дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

 ___________