Творення людини – це найвища напруга всіх духовних сил: це і життєва мудрість,
і майстерність, і мистецтво. (В.Сухомлинський)

Виховна робота 

Виховний процес, як наголошується в Концепції Нової української школи, є невід’ємною складовою всього освітнього процесу, проходячи наскрізно як через навчальні предмети, так і систему позакласної, позашкільної роботи, та орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема:


 


Ці цінності є інтегративним, стрижневим утворенням у ставленні людини до себе та інших, ознаками якого є спрямованість на прояв в учнів власної гідності, поваги до інших та відповідальності за вчинки у своєму житті, готовність здійснювати моральний вибір та керуватися ним у повсякденній діяльності й спілкуванні.

 

Любоввиступає основою сучасного виховання, стрижнем людського життя, критерієм востребуваності, визначаючи його сутність і сенс. Надзвичайної ваги любов набуває у кризові періоди життя особистості, визначаючи її життєвий вибір: самотворення чи саморуйнування. У підлітковому та старшому шкільному віці любов є життєвим пріоритетом, що визначає ідеали, цілі і духовні шукання дітей цього віку.

 

У вихованні виділяються наступні типи любові:

- любов до батьків (до дітей). Любов до дітей виступає умовою повноцінного виховання, розвитку і саморозвитку дитини в сім’ї, внутрішньою духовною потребою незалежно від її віку, що має поєднуватися з розумною вимогливістю до неї. Синівська і дочірня любов базується на родинних почуттях і є відповіддю на тепле і дбайливе ставлення до дітей, піклування, виховання;

- любов до Батьківщини, народу є важливою складовою світогляду і виявляються у патріотизмі, сформованості національної гідності, національно-культурної ідентичності, прив’язаності до своєї малої і великої Вітчизни;

- любов до себе (піклування та збереження власного життя і ствердження власної індивідуальності, здатності протистояти маніпулюванням чи прагненням якимось чином використовувати себе).

 

Повага до іншихвиявляється у прагненні бути порядними в усіх своїх учинках і діях. Глибинний зв’язок поваги до інших й власної гідності втілено у словосполученні «гідний поваги». Кожна людина має власну гідність і саме тому гідна поваги. Без поваги один до одного не може існувати соціум, не складуться ні службові, ні товариські, ні сімейні взаємини. Кожна людина прагне, щоб до неї ставились з повагою. І цьому допомагають правила ввічливості, вироблені людством. Повагою один до одного повинна бути пройнята вся атмосфера сім’ї. Повага до інших– це означає визнавати цінність іншої людини.

 

Гідність – це інтегральна цінність (надцінність), що охоплює: самоповагу, самооцінку, самоконтроль, самовдосконалення. Власна гідність відображає значущість кожної конкретної людини як моральної особистості, а також визначає свідоме ставлення людини до самої себе та ставлення до неї з боку інших і суспільства загалом. Гідність також виражає уявлення про цінність кожного індивіда, який або реалізував себе, або може реалізувати в майбутньому. Гідність функціонує як внутрішня умова діяльнісного ставлення до дійсності, тоді як самоповага виключає бездіяльність.

 

Відповідальність є усвідомленою свободою конкретної особистості у прийнятті моральних рішень, виборі цілей та адекватних засобів їх досягнення. Відповідальність ні в якому випадку не суперечить особистій свободі, вона є логічним її виявом, детермінантою діяльності та поведінки, що визначає життєдіяльність та поведінку особистості, її життя у соціуму. Суть відповідальності полягає не лише в завданні, яке людина має виконати, не у вчинку, якого вимагають від неї певні обставини чи суспільні норми, а насамперед у тих діях, які вона могла б здійснити.

 

Існує чотири основні сфери прояву відповідальної поведінки особистості: 1) у системі «Я-інші»; 2) життєвиявлення та самоствердження «Я» (праця, пізнання, матеріальне життя); 3) інші особи і групи (діти, родичі, сімʼя, інші); 4) функціонування, становлення і саморозвиток «Я». Відповідальність відображає не лише ставлення до інших, а й до себе і характеризує самовідповідальність.

 

Совість як вияв моральної самосвідомості є важливим інструментом моральної самооцінки індивідом власних учинків. Совість виступає ядром моральної самосвідомості і показником рівня її соціальної моральної зрілості. Водночас, совість – здатність особистості самостійно формулювати моральні обовʼязки і реалізовувати моральний самоконтроль, вимагати від себе їх виконання і виробляти оцінку, здійснюваних нею вчинків. Совість – це одне з виражень моральної самосвідомості особистості. Отже, совість – це деяка субстанція, здатна апелювати до наших почуттів та емоцій, волі й розуму, спонукаючи нас діяти відповідно до того, що ми вважаємо добрим і правильним.

 

Толерантність характеризується здібністю ставитися із терпінням до інтересів, переконань, вірувань, звичок і поведінки оточуючих. Толерантна людина завжди виявляє ціннісне ставлення до людини незалежно від її переконань, віросповідання, національної приналежності. Проявами толерантності є доброзичливість, повага, чуйність, тактовність, делікатність, великодушність, які пов’язані з емпатійністю дитини, її здатністю до співпереживання, співчуття, співрадості. Толерантність передбачає гуманне ставлення до людей з різним світоглядом і упереджує будь-які конфлікти між людьми.

 

Свобода є найважливішою моральною цінністю у житті як особистості, так і нації, без якої ставиться під сумнів саме існування. Особистість позбавлена свободи не має цілей і не бачить перспектив свого подальшого існування. Втрата свободи перетворює людину на засіб або спонукатиме до боротьби за свободу, навіть якщо її ціною буде життя.

 

Важливо аби свобода дітей була спрямована на розширення їхніх можливостей, відповідальності, здатність приймати рішення, а не на задоволення непомірних або імпульсивних бажань і потреб, що може призвести до свавілля. Осягаючи свободу у процесі свого життя учні прагнуть самореалізації та самоствердження у тій діяльності, яка їм найбільше подобається. У стінах школи діти здобувають важливий досвід свободи вибору, шкільного самоврядування, що не може існувати без відповідальності.

 

Справедливість наряду з гідністю, свободою є найбільш значущою моральною цінністю виховання і соціалізації особистості, що виступає основною умовою і базовим принципом побудови суспільства, людських стосунків.

 

Всі заходи (позакласні та позашкільні), в яких беруть участь учні школи проводяться за  12 напрямкам виховної роботи.

 

 Традиційні з них такі:

 

1.Художньо-естетичний:

 •  Традиційний шкільний конкурс «Місс Школа»;
 • Святкові концерти,  присвячені Дню Вчителя,  8 Березня;
 • Новорічний мюзикл для старшокласників;
 • Участь у творчому конкурсі «мій клас – моя родина»

 

2.Морально-етичне

 • Акція милосердя  «Від серця до серця»

  

3. Військово-партиотичний

 • Військово-спортивна гра  для старшокласників «Маю честь»;
 • Парад юно армійських загонів;
 • Експозиції шкільного музею, який працює в школі з 1975 року та оформлені нові експозиції «Слов’янськ навесні 2014», «На варті миру – наші батьки»  та «Екіпаж літака АН 30Б»;
 • Заходи, присвячені Дню Пам’яті та Примирення;
 • Зустріч з ветеранами ІІ Світової війни, воїнами-інтернаціоналістами, бійцями ЗСУ;
 • Заходи, присвячені дню міста;                                                                                                          
 • Заходи, присвячені визволенню України від фашистських загарбників;                                     
 • Виготовлення вітальних листівок, оберегів, поробок для солдат української армії, ветеранів ІІ Світової війни;    
 • Заходи із відзначення Дня захисника Вітчизни;
 • Поетичний десант – зустрічі з військовослужбовцями НГУ;
 • Заходи із відстеження Революції гідності; 
 • Фестиваль української пісні;
 • Урочистості до Дня Соборності України;
 •  День вишиванок                                   
 • Заходи, присвячені річниці Чорнобильської катастрофи;
 • Національно-патріотична гра «Сокіл» («Джура);
 • Змагання зі стрільби;
 • Участь у Всеукраїнському фестивалі писанок у м. Київ;
 • Екскурсії «Стежками рідного краю».

 

 4. Розвиток обдарованої дитини

 • Виставка поробок «Очумілі ручки»;
 • Традиційний шкільний фестиваль «П’ята школа має талант»;
 • Виступи учнів на шкільному засіданні Малої академії наук;

 

5.Правове

 • Виставка малюнків «Я – дитина, я маю права»;
 • Випуск стіннівок «Закон. Право. Порядок.»
 • «Правова абетка» для учнів початкової школи;
 • Правовий брейн-ринг;
 • Зустріч з представниками юстиції, ПКМСД;
 • Робота Ради профілактики;

 

  

6. Пропаганда здорового способу життя

 • Змагання «Веселі старти»;
 • Змагання «Старти надій»;
 • Змагання «Олімпійське лелеченя»
 • змагання з волейболу;
 • змагання з баскетболу;
 • змагання з футболу;
 • товариські спортивні зустрічі між  командами учнів та вчителів;
 • співпраця з міським Центром Здоров’я;
 • бесіди по класах щодо профілактики захворювань;
 • зустріч з лікарем-гінекологом;
 • акція «Молодь обирає здоров’я»;

 

 

7.Превентивне

 • Зустріч учнів з працівниками МНС;
 •  Зустріч учнів з працівниками ДАІ;
 • Місячника «Увага! Діти на дорозі!»;
 •  Виставка малюнків «Безпека дорожнього руху очима дітей»;
 • Практичне відпрацювання правил дорожнього руху;

 

8.Родинно-сімейне

 • Залучення  батьків до проведення конкурсів, змагань, виставок;
 • Святкування Дня Святого Миколая;
 • Свято бабусь;
 • Участь у міських та обласних змаганнях «Молода родина»;
 • Концерт для майбутніх першокласників та їхніх батьків;
 • Акція «Моя родина – краплина України».

 

 9.Громадянське виховання

 •  КВК «Знавці України»;
 • Проектна робота «Громадянська позиція»;

 

10.Профорієнтаційне виховання

 • Організація зустрічей з представниками навчальних закладів  регіону;
 • Відвідування Днів відкритих дверей у навчальних закладах регіону;
 • Ярмарок професій;
 • Анкетування та тестування з приводу вибору професій;
 • Круглий стіл «Справа життя».

 

 11.Трудове

 • Трудові десанти;
 • Трудові акції.

 

12.Екологічне виховання

 • Проект «Екологія: SOS»;
 • Акція «Бережіть першоцвіти»;
 • Краєзнавча робота.


___________