Творення людини – це найвища напруга всіх духовних сил: це і життєва мудрість,
і майстерність, і мистецтво. (В.Сухомлинський)
Информация к новости
  • Просмотров: 225
  • Автор: adminrpv
  • Дата: 29-04-2021, 16:22
29-04-2021, 16:22

ПРО ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ

Категория: Новости, события, объявления

 ПРО ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ

У Словнику іншомовних слів Мельничука зазначається, що інтеграція – (від латинського «integratio» - поповнення, відновлення) – поєднання в єдине ціле будь-яких окремих частин.

Європейська інтеграція — це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках — соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі.

 

Отже,  завдяки вільному духу українського народу, який  постійно піднімався все вище і вище, Україна стала незалежною самостійною країною, яка прагне жити за європейськими цінностями. 

 

Європейські цінності – це загальнолюдські принципи і норми життєдіяльності людини, суспільства й держави. Важливо, що в європейськомужиттііснуєповага й прагнення до повногодотриманняцихцінностей. А ми як педагоги повинні з дитячих років довести, що місце для цих цінностей є і в нашому житті.

 

Перша з цихцінностей – демократія. В Європі вона жива з античнихчасів. Афінськадемократія у свідомостієвропейців – символ народовладдя, коли політикудержавиформує воля більшості.

• Демократія – цетакийспосібуправління державою, коли населеннямаєможливістьвільнообирати тих, хто ними управляє і піклується про добробут й гарнежиттявсіхгромадян в однаковіймірі. Це свобода слова й вибору, але не вседозволеність. Свобода здійснюється в рамках закону, перед якимвсірівні.

 

 Ще однією європейською цінністю є верховенство права – коли вся діяльність в державібазується на законах, яківсімаютьвиконувати. Суперечності й спори вирішуютьсятакож на основі норм і принципів, щомістяться в законах, мирним шляхом.

 

• Серед європейських цінностей також виділяються рівні умови для всіх, це коли створені умови для всіх, хто бажає, незалежно від статі, віку, національності та віросповідання, вільно навчатися, працювати. Це повага до прав людини – право на життя,здоров’я, освіту, право обирати релігію й мову спілкування.Згадаймо й про те, що серед ключових демократичних норм – права та свободи людини. Рівність прав усіх людей – це та демократична норма, яка давно утвердилась в Європі.

Нам важливо, щоб усі учні школи, незалежно від соціального статусу, віросповідання,  успіхів у навчанні,  фізичних здібностей, … відчували себе повноцінними та захищеними особистостями.

• Серед європейців визнана і така цінність як побудовасуспільстватурботи й справедливості - тогосуспільства, в якомувсіпіклуються один про одного і поважають один одного.

• Повага до себе й іншихскладається з таких цінностей як терпимість, повага та взаєморозуміння. Повага до етнічних і культурнихособливостей є важливимздобутком ЄС.

 

Ми говоримо й про те, щоморальним компасом для десятківпоколіньєвропейців стали християнськіцінності. Це – одна із основ духовноїкультуриЄвропи.

Християнськіцінностіможнакласифікувати таким чином:

абсолютні — віра, надія, любов, доброта, правда, гідність, чесність;

національні — патріотизм, історичнапам’ять, національнагідність, державотворчіпрагнення, прагнення до єдності;

громадянські — свобода, права людини, повага закону;

сімейні — вірність, християнськевихованнядітей, пам’ять про свійрід;

особисті — добріякості характеру, гарнаповедінка, любов до ближньоготощо.

.Cамореалізаціяіндивіда  -ще одна з загальноєвропейських цінностей. Кожному в суспільстві треба знайти своє місце, зрозуміти свою роль. Тому завдання школи – відшукати всі грані дитячої особистості, допомагати їх розвивати та які  в подальшому житті дитина  використає для особистого, професійного, сімейного самовизначення.

• Мир. ЄС докладає зусиль для забезпечення миру й стабільності як в середині об’єднання, так і за його межами. Іноді в родинієвропейськихнародівтрапляютьсянепорозуміння, як в усіх родинах. Але лідериєвропейськихкраїнвирішуютьїхмирним шляхом і мирно співпрацюють один з одним зарадиспільногорозвитку. ЄС допомагаєпідтримувати мир і в сусідніхкраїнах.

  

Не будемозабувати, щоєдинаЄвропа – це не лишегеополітика та економіка. Цеготовністьйти на розумнийкомпроміс, щиребажанняуникнутиконфліктів через мовні, культурні, етнічні, конфесійніособливостінацій. Цьому нам треба вчитися

Самеце і буде справжнім початком розбудовисучасноїєвропейськоїдержави з гордою назвоюУкраїна.

Слух і зірслабкі, недосконалі…

А яким же можерозумбуть?

Розумом ми досягаєм мало –

Віраможебільшедосягнуть!.

Тож, віримо в те, що завдяки нашим старанням, наполегливій праці та взаємопідтримці всі посталені цілі та завдання буде виконано!

-------------

    В межах навчального закладу ми повинні не тільки дати дітям поняття «демократія», а й забезпечувати їм можливість діяти згідно з демократичними нормами. Так, в школі, як і в державі створено органи самоврядування. В нашій школі – це Шкільний парламент. В нього входять учні 8-11 класів. Девізом, під яким працює наш ШП є слова «Пропонуй! Плануй! Організовуй! Дій!», які дійсно спонукають учнів до роботи на благо школи в цілому та кожного учня окремо. Представники шкільного парламенту беруть активну участь у плануванні та проведенні масових заходів. Приємно відмітити, що останнім часом разом із заходами художньо-естетичного та спортивного напрямку учнів все більше цікавлять заходи громадянського та патріотичного напрямків. Так, з 2016 році ШП запропонована організація шкільного проекту «Сумлінний громадянин – міцна держава», який передбачає збір та обробку інформації щодо певної події в історії України та її народу та представлення зібраної інформації для широкого загалу учнів, батьків, педагогів через  проведення заходу  окремим класним колективом. Форми проведення подібних заходів обирає сам класний колектив. Це урочисті лінійки, літературно-історичні композиції, літературно-музичні композиції, лекторські групи, інформаційні п’ятихвилинки, обговорення, дебати, перегляд відеоматеріалів із подальшим обговоренням, випуск стіннівок, листівок, тощо. Вважаємо, що самостійний збір інформації та його обговорення в межах одного класу при підготовці матеріалу для представлення  дає можливість учням більше осмислити його, виділити найголовніше, «пережити»   важливу для країни історичну подію. Вашій увазі І частина цього проекту,  підготовлена у минулому році. З метою розвитку громадянських почуттів, причетності до розвитку та розбудови країни, адже саме молодь – це майбутнє держави, ШП було запропоновано продовження роботи над цим проектом і в 2017-2018 навчальному році.

 

Важливо використовувати активні інноваційні форми роботи, які дозволяють висловити власну думку, такі як

КОНТИНУУМ – створення умовної лінії, з протилежних боків якої стають учні, які мають протилежні думки стосовно питання, що обговорюється. Інші, займаючи місце ближче до одного з країв, мотивують свій вибір.

АКВАРІУМ – відкритий простір, тобто учні мають право відкрито висловити думку з певного питання.

ДЕБАТИ -  захист протилежних поглядів, в ході якого відбувається розвиток уміння відстювати свою позицію з повагою до опонента.

ВЗАЄМОНОВЧАННЯ – ефективна форма засвоєння знань, коли учні самостійно, або в групах, засвоюють певний матеріал, а потім видають його іншим, тобто навчають їх.

 

Школа – це маленька країна, яка також має жити за цим принципом. Ми, педагоги,  створюємо такий освітній простір, який забезпечує реалізацію прав та свобод учнів в навчальному закладі, як у мікросистемі держави. Важливо в цьому випадку не тільки учити дітей, а й власним досвідом демонструвати дотримання прав та свобод, адже коли слова різнять зі справами бажаного результату досягнуто не буде. З метою реалізації даного напрямку в нашому навчальному закладі проводяться як традиційні заходи правового напрямку виховання, і з використанням новітніх форм роботи, таких як:

„СНІГОВА КУЛЯ” – клас поділяється на пари, які виконують (обговорюють ) певні завдання чи питання. Через деякий час пари об’єднуються в четвірки, продовжують обговорення. Цей процес триває  поки всі учні не об’єднаються

„КЕЙС-МЕТОД” – (вивчення випадків) –Учням пропонується опис реальної ситуації (правопорушення). Вивчаючи цей випадок, учні аналізують причини успішності чи невдачі даних подій, а також причини, які могли привести до цього та варіантияк уникнути подібного випадку.

ІНТЕРВ’ЮВАННЯ – учень отримує завдання і час на його виконання. Якщо певні аспекти завдання йому не знайомі, він питає (бере інтерв’ю) у однокласників, таким чином отримуючи повну інформацію стосовно даної йому теми.

 

Велике значення надаємо роботі за програмою «Шкільний поліцейський», спільній роботі закладу із Ювенальною превенцією. Зустрічі з представниками цих структур дають можливість отримати інформацію із компетентних вуст.

побудовасуспільстватурботи й справедливості 

Турбота про ближнього, повага також повинні починатись із класного колективу, родини. Тому важливо прищеплювати ці поняття шляхом активізації проведення заходів морально-етичного спрямування. Всі ми активні учасники щорічної акції милосердя «Серце – до серця», в ході якої допомагаємо соціально незахищеним категоріям людей. Такі категорії є і школі, і поза її межами. Наш навчальний заклад давно допомагає школі для сліпих дітей, соматичному відділенню міської дитячої лікарні, Центру соціальної реабілітації дітей та молоді. Та ми не зупиняємось, постійно шукаємо нові Протягом останніх трьох років за допомогою наших батьків (через волонтерські організації та церкви) ми допомагаємо переселенцям у нашому місті та жителям «сірої» зони. А ще ми дізнались, що на базі обласного Центру дитячої та юнацької творчості працює Фабрика  Святого Миколая та вирішили на певний час  стати її працівниками.   Учні нашої школи завітали туди із іграшками та канцтоварами, а потім виготовили новорічні та різдвяні сувеніри для передачі їх дітям «сірої» зони та окупованих територій. Перед цим класні керівники провели інформаційну роботу щодо того, як живуть діти в цих районах. Ця інформація сприяла розвитку у дітей загальнолюдських цінностей: милосердя, співчуття, бажання допомогти. Саме тому при виготовленні сувенірів вкладали в свої роботи тепло та позитивні емоції, щоб передати їх своїм одноліткам.

Квест-гра „Дорогою добра”

День людей похилого віку

Акція проти насильства

Систематичні заходи допомагають виховувати в учнів вищезазначену цінність побудовисуспільстватурботи й справедливості .

 

Cамореалізаціяіндивіда  -

   По-перше цьому сприяє втілення шкільної програми «В кожній дитині є сонце». ЇЇ мета – показати кожному, що він талановитий, обдарований, дати можливість використати свій потенціал. При цьому важливо все: уміє учень вирішувати задачі чи декламувати , швидко бігати  чи малювати,  писати вірші чи просто в нього здібність об’єднувати навколо себе людей.  У зв’язку з цим ми обрали три напрямки роботи:інтелектуальний, спортивний, творчий.

 В школі організовано роботу Клубу цікавих зустрічей, до якого ми запрошуємо відомих поетів, художників та майстрів міста, відвідуємо їхні  виставки та творчі зустрічі, маємо скайп-зв’язки із літературним клубом Львову. Ця форма роботи спонукає дитину до власних звершень.

 

Важливо не тільки дати зрозуміти дитині, що вона талановита (тобто намалювала малюнки чи написала вірші), а треба обов’язково організувати презентацію її робіт.  З цією метою ми організовуємо виставки творчих робіт учнів. Остання виставка мала не абиякий результат. Вона тривала у три етапи, адже в процесі  спостерігання за тим, як глядачі милуються  чиїмось роботами, багато учнів казали: «а я теж можу», створювали власні шедеври та приносили на нашу виставку. Важливим моментом при цьому є заохочення дитини,  саме воно дає підґрунтя  для подальшої творчості. І якщо ви бачите звичайнісіньку, здавалось би сніжинку, вирізану із аркуша паперу, в жодному разі не можна казати, що це не для виставки, треба оцінити роботу, похвалити дитину, дати простір для її подальшої самореалізації. Поруч із учнівськими роботами виставлялись роботи учителів та батьків школи, що робило дані заходи більш цікавим для спостереження. Подібні заходи надихають дитину, надають їй самовпевненості, спонукають до дій.

 

Також організовуємо випуски стіннівок «Я талановитий», літературні вітальні. 

У нас слово«МИР» останнім часом сприймається з особливимхвилюванням, трепетом.

МИР - скількиочікувань і надій в цьому короткому і простому слові! Вономаєкільказначень: «Мир» в розумінні «світ» - ценеосяжнийВсесвіт, щовміщає в себе все - відмалоїбилинки до далекоїмерехтливоїзірки; світ - спільнота людей з їхіндивідуальнимисвітами; світлюдськоїдуші, яка прагне до оновлення і пізнання.

 

А найголовніше МИР - життя без війни, щастя і спокій .. 

Протягом трьох останніх років ми щорічно проводимо акцію «Ми за мир!». Дітиіззадоволеннямзісвоїми батьками працюють над малюнками, старшокласникивипускаютьстіннівкизі слоганами, говорять процюболючу тему на виховних годинах, присвячують концерти, вірші. Та ніхто не розповість при мир краще, ніж ті, завдяки кому він існує на нашій землі, тож зустрічі з ветеранами ІІ Світової війни та АТО є традиційними в нашій школі. 

 

Але всі думки і дорослих, і дітейзводились до одного:«НАМ ПОТРІБЕН МИР!» 

         Також, завдяки учнівському та батьківському колективам нашої школи в шкільному музеї створено нову експозицію, присвячену героям АТО „На варті миру – наші батьки”. А групою екскурсоводів створено нову тематичну екскурсію „Двічі визволене місто” – де проведена паралель між звільненням Слов’янська 1943 та 2014 років.           

 

Окрім заходів,  в процесі яких ми прививаємо європейські цінності, ми привносимо елементи євроінтеграції до інших заходів.

Наприклад до всіма улюбленого конкурсу «Міс Школа» за пропозиціями старшокласників внесено конкурс «Подорож», в ході якого учасниці готують віртуальну екскурсію, костюм, страву певної країни.

Ігрова програма «Новий рік крокує планетою», в ході якої учні початкової та середньої ланок потрапляли до певної країни, де дізнавались про традиції святкування цього свята.

 

Щорічний конкурс «П’ята школа має талант» демонструє знання учнями мов країн Європи (пісні, сценки, вірші), танців.

На виховних годинах класними керівниками використовуються англомовні матеріали, а також інформація про цікаві факти з життя країн Європи, відомих художників, митців, поетів, письменників, спортсменів, співаків. Класні керівники працюють над створенням циклу заходів „Знайома та незнайома Європа”, де буде висвітлено окремі сторінки життя країн, пам’ятки,  Встановлюються аналогії між українськими традиціями та європейськими.

У сприянні процесу розвитку європейських цінностей велику роль відіграє реалізація проекту „Вчимося жити разом”, під час занять якого учні отримуть та розвивають поняття людських життєвих цінностей, про попередження конфліктів,  про пропаганду ЗСЖ, навчаються правильно вести діалог, діяти у непередбачуваних ситуаціях.

 

При організації подорожей по нашій країні, ми цікавимось чи можна щось дізнатись про наших західних сусідів. Так, під час екскурсії до Києва, ми відвідали музей ялинкових прикрас, один із залів якого вміщував подарунки – прикраси різних країн світу. Ми  отримали інформацію про ялинкові прикраси, кольорову гаму, способи нанесення малюнку на іграшку, які притаманні тій чи іншій країні. Дізнались і про  європейські фабрики.

При проведенні профорієнтаційної роботи маємо зв'язок із Центром Міжнародних зв’язків, проектом „Освіта без кордонів”, організовуємо спілкування із випускниками нашої школи, які продовжують навчання за кордоном.

 

У проведенні всіх шкільних заходів у тісному тандемі з класними керівниками працює шкільна бібліотека. Питанню сприяння європейській інтеграції школярів вони також приділили багато уваги, створивши декілька книжкових виставок „Європа на долонях”, „Цікава Європа”, „відкриваємо Європу разом”.

  

«Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.» 

(В’ячеслав Липинський, український історик, громадський діяч, філософ)

Тому, вивчаючи європейські мови, традиції, культурні надбання, ми не забуваємо про свої коріння, адже наша країна багата на історію, традиції,

 Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Карта посетителей

    free counters

___________

Архiв новин

Май 2022 (5)
Апрель 2022 (7)
Март 2022 (7)
Февраль 2022 (12)
Январь 2022 (10)
Декабрь 2021 (11)