Творення людини – це найвища напруга всіх духовних сил: це і життєва мудрість,
і майстерність, і мистецтво. (В.Сухомлинський)
Информация к новости
  • Просмотров: 1261
  • Автор: adminrpv
  • Дата: 4-06-2015, 18:43
4-06-2015, 18:43

Реформування системи освіти

Категория: Методичне портфоліо "Технологія особистісно-з » Технологія особистісно-зорієнтованого навчання

Реформування системи освіти

Процес реформування системи освіти України потребує суттєвого оновлення змісту та технологій навчання математики, створення оптимальних умов для розвитку особистості в процесі навчання, тобто перехід на особистісно орієнтоване навчання. Сьогодні процеси гуманізації та гуманітаризації шкільної освіти внесли суттєві корективи в організацію навчання на уроках математики. Сучасний учитель повинен глибоко усвідомити, що важливою умовою ефективності педагогічного процесу є особистісно орієнтовані освітні технології, які враховують вікові та індивідуально-психологічні особливості учнів.

Значна кількість основних методичних інновацій у математиці пов'язана із застосуванням інтерактивних методів навчання. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі учні беруть участь у процесі пізнання. На інтерактивних уроках школярі мають змогу розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають. Застосовуючи технології інтерактивного навчання, вчитель ставить перед собою конкретну, передбачувану мету — створити такі умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Інтерактив виключає домінування одного учня над іншим і однієї думки над іншою. Організація інтерактивного навчання передбачає використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Практика роботи показує, що інтерактивне навчання, якщо правильно його застосовувати, допомагає збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. Воно ефективно сприяє формуванню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу нам, педагогам, стати справжніми лідерами учнівського колективу.

Щоб забезпечити ефективний контроль над процесом навчання за умов використання інтерактивних технологій, вчитель попередньо проводить підготовчу роботу:

 добирає та продумує задачі, зокрема додаткові, наприклад різноманітні рівняння, зразки їх розв'язання, завдання для груп тощо;

 старанно планує заняття: готує запитання і можливі відповіді,виробляє критерії оцінювання;

 мотивує учнів до вивчення матеріалу шляхом добору найбільш цікавих для них випадків;

 оголошує очікувані результати заняття і критерії оцінювання роботи учнів,

 передбачає різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни; цьому, зокрема, можуть сприяти різноманітні задачі - розминки, задачі - жарти, тощо.

Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути толерантними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Використання інтерактивних технологій дає вчителю можливість підвищити власну професійну компетентність. Оскільки після кількох старанно підготовлених уроків можна відчути, як змінилося ставлення учнів до вчителя, а також сама атмосфера у класі - і це служить додатковим стимулом до роботи.

Під час пояснення нового матеріалу, а також під час узагальнення і систематизації знань ми використовуємо інтерактивну технологію «Карусель». Цей варіант найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу під час обговорення дискусійних питань, для збирання інформації з будь-якої теми, для перевірки знань, для розвитку вмінь аргументувати власну позицію.

Під час розв'язування вправ використовуються такі технології, як «Незакінчені речення»,«Мікрофон», які надають можливість сказати кожному щось швидко, по черзі, а також «Мозковий штурм»,яка застосовується під час вироблення кількох вирішень конкретної проблеми, спонукає учнів проявити уяву та творчість. Використовуються такі форми роботи, як презентація, реклама, робота в парах, 2 - 4 - всі разом та інші.

Міжособистісне спілкування у процесі навчання сприяє формуванню таких якостей особистості, як: бажання і готовність допомогти один одному, відповідальність за результати діяльності, здатність підтримувати продуктивне співробітництво.

Ефективну групову діяльність учнів на уроці можна розглядати з точки зору актуалізації та виконання учнями функцій, що їх традиційно виконує учитель: інформаційних, організаційних, контролюючих і частково оцінювальних. Така робота є результативною на уроках засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок, корекції, контролю, систематизації та узагальнення знань.

Приклади використання інтерактивних технологій на уроках:

Метод „Карусель".

Кожній групі дається аркуш ватману і фломастер такого ж кольору, як і їх картки.

Завдання:

I група - паралелограм.

II група - прямокутник.

III група - ромб.

IV група - квадрат.

За дві хвилини треба обговорити і записати схематично на аркуші означення цього чотирикутника.

Після цього треба передати аркуш наступній групі за годинниковою стрілкою і на отриманому аркуші написати схематично властивість тої фігури, яка накреслена на ньому, і т.д.

Коли до кожної групи повернеться аркуш з її початковим завданням, учні групи повинні переглянути всі записи, можливо доповнити і підготуватись до виступу.

Потім дається слово по черзі доповідачу з кожної групи і він розповідає перед усім класом властивості даної фігури, вказує на можливі неточності в записах інших груп, висвітлює основні моменти доведення даних властивостей. Решта учнів слухають, задають запитання.

Метод „Карусель"

Учнів об'єднуємо в гетерогенні (різнорідні за рівнем знань) групи по 5 - 6 осіб за кольором отриманих карток.

В кожній групі розподіляються обов'язки:

Спікер - зачитує завдання груп», організовує порядок виконання завдання, визначає доповідача, в кінці уроку дає оцінку роботи в класі а також якості підготовки до уроку кожного члена групи.

Секретар - веде записи результатів роботи групи.

Посередник - стежить за часом.

Доповідач - чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи.

Кожній групі дається аркуш ватману і фломастер такого ж кольору, як і їх картки.

Завдання:

I група - неповні квадратні рівняння,

II група - повні квадратні рівняння,

III група - зведені квадратні рівняння.

За одну-дві хвилини треба обговорити і записати схематично на аркуші ватману означення даного рівняння. Передати аркуш наступній групі за годинниковою стрілкою і на отриманому аркуші написати схематично першу частину формул для розв'язування того типу рівнянь, який записаний на тому аркуші, який група отримала зараз. Через установлений час аркуші знову передають за годинниковою стрілкою і кожна група повинна закінчити записи формул. Коли до кожної групи повернеться аркуш з її початковим завданням, учні групи повинні переглянути всі записи, можливо доповнити і підготуватись до виступу. Потім дається слово по черзі доповідачу з кожної групи і він розповідає перед усім класом про способи розв'язування даного виду рівнянь, вказує на можливі неточності в записах, які зробили учні інших груп. Решта учнів слухають, задають питання.

Метки к статье: Реформування системи освітиУважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Карта посетителей

    free counters

___________

Архiв новин

Июнь 2022 (5)
Май 2022 (23)
Апрель 2022 (7)
Март 2022 (7)
Февраль 2022 (12)
Январь 2022 (10)